szukaj w serwisie
Nasza gmina
Nasza gmina
Nasza gmina
Nasza gmina

rok 2009

Modernizacja zalewu

 

 

 

 


W oczekiwaniu na zbliżające się

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA i NOWY ROK

pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Życzymy radosnych, pachnących choinką

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

spędzonych we wspaniałej rodzinnej atmosferze,

wypełnionych melodią staropolskich kolęd.

W 2010 roku życzymy dużo zdrowia, szczęścia,

siły i wytrzymałości w dążeniu do wytyczonych

celów oraz wszelkiej pomyślności.

   

W imieniu własnym, Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Jastrząb
Krzysztof Dzwonek Zofia Kosno


 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA

INFRASTRUKTURALNE

BUDOWA

REMONTY

MODERNIZACJE

Zakończenie największej inwestycji w ostatnich latach

W ubiegłym roku rozpoczął sie I etap prac modernizacyjnych nad zalewem w Jastrzębiu p.n. modernizacja czaszy zbiornika wodnego. Celem inwestycji była modernizacja istniejącego zbiornika wodnego poprzez jego odmulenie i powiększenie lustra wody z 6,3 ha do 10 ha. Zwiększona została jego pojemność użytkowa z 78 tys. m3 do 140 tys. m3.

Koszt I etapu przedsięwzięcia wyniósł 3 miliony 354 tysiące zł.

Kolejnym etapem prac było wykonanie zapory (jazu) oraz regulacji rzeki Śmiłówki. Koszt zadania to kwota 1 mln 917 tys. 726 zł.

Na zbiorniku zbudowane zostały dwa mola: estradowe i widokowe oraz kładka o długości 18m i szerokości 2m. Koszt tych inwestycji to kwota 840 323 zł.

Łączny koszt modernizacji zalewu zamknął się w kwocie 6 milionów 112 tysięcy 049 zł.

       
 
 
 Drogi w Gminie Jastrząb:

Modernizacja ul. Szydłowieckiej (droga wojewódzka 727):

Od miesiąca października trwają prace przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu na długości 1400m, które polegają na wykonaniu robót ziemnych oraz wprowadzeniu odwodnienia i położeniu nawierzchni asfaltowej. Wykonywane są chodniki dla pieszych po obydwu stronach jezdni na całej tej długości co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Łączny koszt tych prac wyniesie ponad 5 milionów zł.

       
   

Modernizacja drogi w Nowym Dworze:

Przebudowie poddany został odcinek o długości 544m. Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa i położeniu nawierzchni asfaltowej.

Koszt zadania to kwota 335 tys. 137zł.

 

Modernizacja ul. Boczna:

Prace prowadzone były na odcinku 410m. Wykonano roboty ziemne, podbudowę z kruszywa i położono nową nawierzchnię asfaltową. Koszt tej inwestycji to kwota 300 tys. 198zł.

Remont drogi gruntowej prowadzącej do źródełka:

Przeprowadzony został remont drogi gruntowej, prowadzącej do „źródełka” w miejscowości Śmiłów. Mieszkańcy gminy i goście przyjezdni często odwiedzają „źródełko” ze względu na wyjątkowy smak i czystość tej wody. Prace polegały na wyrównaniu i utwardzeniu drogi żwirem.

Remonty dróg powiatowych w Jastrzębiu i Gąsawach Rządowych:

W tym roku prace remontowe prowadzone były na dwóch odcinkach dróg, tj.: w Jastrzębiu i w Gąsawach Rządowych. W Jastrzębiu prace remontowe były prowadzone na odcinku 1135 mb, a koszt realizacji przedsięwzięcia zamknął się kwotą 268.000 zł. W Gąsawach Rządowych roboty wykonywane były na odcinku 500 mb za kwotę 111.740 zł. Prace polegały na położeniu nowego dywanika asfaltowego, utwardzeniu poboczy oraz udrożnieniu przydrożnych rowów deszczowych.

       
   

Inne informacje:

1. W miesiącu kwietniu została przeprowadzona modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Jastrzębiu na długości 120 m. Prace polegały na wymianie starych rur na nowoczesne i o większej średnicy. Zadanie zostało w całości wykonane przez pracowników Urzędu Gminy – koszt 12 tysięcy zł.

2. W centrum Jastrzębia przy pl. Niepodległości w obrębie parku został uruchomiony oddział Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku. Filia tego banku została wyposażona m. in. w bankomat, który czynny jest cała dobę. Stanowi to ogromne udogodnienie mieszkańcom i gościom.

 
 

3. Urząd Gminy kupił i zamontował 2 nowe wiaty przystankowe w Lipienicach Górnych – koszt 6000 zł. Systemem gospodarczym została zbudowana wiata przystankowa w miejscowości Kuźnia, która służy dzieciom i dorosłym.

4. Przy przystankach autobusowych zostały zamontowane słupy ogłoszeniowe w ilości 6 sztuk na trasie od Lipienic Górnych do Śmiłowa przy drodze wojewódzkiej.

5. Systemem gospodarczym przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wykonany został przepust na rzece w Gąsawach Plebańskich.

6. Zostały zmodernizowane wszystkie 4 hydrofornie w naszej gminie, także systemem gospodarczym. Prace te wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Całkowity koszt tych remontów to kwota 31.000 zł.

7. Od lutego b.r. opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Jastrząb.

Przeznaczony jest areał 4 ha 14 arów na wydzielenie działek pod zabudowę. Już pod koniec 2010r Urząd Gminy będzie dysponował 35 działkami do sprzedaży dla mieszkańców przy ul. Szydłowieckiej w Jastrzębiu.

Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych

W okresie zimowym, przy wykorzystaniu ciągnika oraz zakupionego rok wcześniej pługa do odśnieżania drogi gminne były sukcesywnie odśnieżane. Tam gdzie ciągnik nie mógł sobie poradzić z odśnieżeniem kierowany był ciężki sprzęt w postaci „ostrówka”. W okresie kiedy występowała na drogach gołoledź pracownicy Urzędu Gminy posypywali je piaskiem. Przy wszystkich wzniesieniach na drogach gminnych nawieziony był piasek.

Natomiast w okresie letnim przy wykorzystaniu ciągnika i kosiarki rotacyjnej wykaszane były pobocza przy drogach gminnych. Koszty związane z tymi zabiegami pochodzą z budżetu gminy.

Remonty w budynkach oświatowych

I. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Lipienieckiej.

W całości zostały wyremontowane dwie łazienki, w których wymieniono płytki glazurowe i terakotowe, a także drzwi w kabinach oraz drzwi wejściowe do tych łazienek. Równolegle wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną. Pomalowano w całości korytarz na parterze. W budynku szkolnym dokonano wymiany 14 okien na nowe z PCV. Łączna wartość robót wyniosła 40 tys. zł.

II. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych.

Szkoła ta wyposażona została w nowe okna w ilości 21 sztuk. Wartość tego przedsięwzięcia to kwota 25 tys. zł. Podkreślić należy, że w całym budynku szkoły okna są nowe i spełniają wymogi a przede wszystkim będą zatrzymywać ciepło.

III. Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu

W okresie przerwy wakacyjnej został przeprowadzony remont w 12 salach lekcyjnych oraz w sali gimnastycznej. Remont polegał na wycyklinowaniu i polakierowaniu podłóg.

Koszt tych prac to kwota 25.700 zł.

Sala gimnastyczna a także 3 klasy dydaktyczne odnowiono przez malowanie ścian. Łączna wartość

tych prac to kwota 33.700 zł.

MIGAWKI GMINNE


       
 
 
 

FESTYNY

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

WYDARZENIA KULTURALNE

Puchar dla Gminy Jastrząb w XIV Spartakiadzie Miast i Gmin

W dniu 14.01.2009r. w Grodzisku Mazowieckim odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego, podczas którego Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik wręczył zwycięzcom w poszczególnych kategoriach puchary w XIV Spartakiadzie Miast i Gminy. Gmina Jastrząb w swojej kategorii tj.: od 5000 do 7500 mieszkańców zajęła II miejsce, a puchar z rąk Pana Marszałka odebrała Pani Wójt Zofia Kosno.

       
   

Plebiscyt „Kobieta Przedsiębiorcza”

Pani Wójt Zofia Kosno zwyciężyła w powiecie szydłowieckim w plebiscycie „Kobieta Przedsiębiorcza” 2008r. Plebiscyt ten organizowany był przez "Echo Dnia”. Znalazła się także w złotej dziesiątce regionu radomskiego. Zdobyła 431 głosów czytelników.

Świetlica środowiskowa

Od marca 2009 trwały prace modernizacyjne mające na celu uruchomienie świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu. I tak wymieniona została instalacja grzewcza, zamontowane zostały nowe okna w tym budynku. Świetlicę wyposażono w nowe stoły, krzesła i meble. Na potrzeby świetlicy zakupiony został następujący sprzęt: stół bilardowy, tenisowy, gry planszowe, sprzęt komputerowy i elektroniczny. Realizacja takich działań możliwa była dzięki środkom uzyskanym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Uroczystego otwarcia świetlicy dokonała Pani Wójt Zofia Kosno w dniu 29 kwietnia 2009.

Z tej okazji młodzież Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu wraz z nauczycielką Panią Haliną Sobolewską przygotowali spektakl promujący ekologię. Następnie dziewczynki i chłopcy z zespołu „Wolanki” w ludowym stylu, śpiewająco zaprosili gości do korzystania ze świetlicy i podziękowali za jej powstanie, szczególnie Pani Wójt. W trakcie uroczystości otwarcia świetlicy Joanna Lech i Zofia Kosno wręczyły drobne upominki dla osób, które szczególnie przyczyniły się do powstania i otwarcia świetlicy. Na zakończenie panie z zespołu „Wolanki” częstowały wszystkich zebranych smacznymi daniami z kuchni regionalnej.

W ramach zajęć świetlicowych organizowanych jest szereg działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób starszych i ich rodzin. Organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi, wieczory poetyckie, prelekcje, warsztaty mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, zajęcia psychologiczno - pedagogiczne, wycieczki, konkursy oraz szereg innych działań. Celem różnorodnych form zajęć jest m. in. upowszechnianie tradycji regionu poprzez organizację pokazów kulinarnych prezentujących staropolskie potrawy regionu szydłowieckiego. Świetlica czynna od środy do niedzieli w godz. od 16.00 do 20.00.

       
   

Ważniejsze Sesje Rady Gminy w Jastrzębiu

Sesja absolutoryjna Wójta Gminy

W dniu 29.04.2009r. odbyła się sesja Rady Gminy w Jastrzębiu z głównym punktem porządku obrad jakim było udzielenie absolutorium dla Wójta.

Po dyskusji radni udzielili absolutorium p. Wójt Zofii Kosno.

Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Dzwonek podziękował p. Wójt za prowadzenie prawidłowego zarządzania gminą wręczając bukiet kwiatów.

Pani Wójt Zofia Kosno dziękując za udzielone absolutorium oświadczyła, że cały czas funkcję Wójta traktuje w pełnym tego słowa znaczeniu jak służbę dla wszystkich mieszkańców w Gminie. Bardzo zależy jej na pełnym rozwoju tej małej Ojczyzny. Pragnie i chce zrobić bardzo dużo pod kątem realizacji nowych inwestycji, a zwłaszcza dróg. (nadmienić należy, że modernizacja zalewu to bardzo istotne zadanie, które zostanie w pełni zrealizowane).

W pracę swoją angażuje się z poświęceniem.

Sesja w 20-stą rocznicę przemian ustrojowych

W 20-stą rocznicę polskich przemian ustrojowych, a więc pierwsze w powojennej historii wolne wybory powszechne, w których wyłoniono władze gmin – nowo utworzonych jednostek samorządu terytorialnego, dla upamiętnienia tej daty została zorganizowana sesja Rady Gminy w Jastrzębiu.

Pierwsza część sesji Rady Gminy poświęcona była tematyce historycznej. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, oraz uczniowie I-szych klas gimnazjalnych Zespołu Szkół z Jastrzębia wraz z opiekunami, tj.: mgr Zbigniewem Tomczykiem i mgr Michałem Gajewskim a także p. dyr szkoły mgr Katarzyną Owczarek. Gościem obrad była p. dyr SANEPIDU – Elżbieta Pawlak, która informowała zebranych o szkodliwości wyrobów azbestowych. Otwierając sesję Przewodniczący Rady Gminy podkreślił jej uroczysty charakter. Z okazji rocznicowych wydarzeń głos zabierały następujące osoby:

- p. Wójt Zofia Kosno – która odczytała pismo Prezydenta RP dotyczące tych wydarzeń,

- mgr Zbigniew Tomczyk – przygotował referat okolicznościowy, który w bardzo przejrzysty sposób przybliżył historie powstania samorządu w naszym kraju.

Młodzież bacznie obserwowała przebieg obrad i elementy dyskusji.

W drugiej części obrad przeanalizowane zostały następujące tematy: gospodarka wodna i odpadowa za 2008r., a także podjęte były mi. in.: uchwały o zmianach w budżecie. Na wniosek p. Wójt Zofii Kosno Radni jednogłośnie podjęli uchwałę wyodrębniającą z budżetu gminy środki stanowiące fundusz sołecki.

Sesja ta była przykładem wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu.

Na uwagę zasługuje fakt dotyczący składania informacji przez p. Wójt Zofię Kosno o wykonanych w ostatnim czasie pracach, zwłaszcza podjęcia przez nią decyzji budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Gąsawach Rządowych.

       
   

Sesja w dniu 23.10.2009r.

W dniu 23.X.2009r. w świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu odbyła się Sesja Rady Gminy w której uczestniczyła młodzież gimnazjalna.

Porządek obrad obejmował:

- Informacja z działalności sportowej na terenie gminy,

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2008/2009 w szkołach.

W obradach oprócz władz gminnych, dyrektorów szkół i uczniów, uczestniczył także Pan Jerzy Jurczak p.o. Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu.

Informację z działalności sportowej złożyli:

P. Leszek Mąkola – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego,

P. Wojciech Warso – Prezes KS Jastrząb,

P. Marian Kosno – Prezes TKKF Jastrząb.

W trakcie obrad Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb Marian Kosno wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Jastrząb” przyznane przez Zarząd tego Stowarzyszenia dla wyróżnionych osób, a mianowicie:

1. P. Jerzemu Jurczakowi,

2. P. Janowi Guli,

3. P. Wojciechowi Warso.

W imieniu odznaczonych głos zabrał p. Jerzy Jurczak, który zwrócił szczególna uwagę na bardzo widoczne pozytywne zmiany w gminie nie tylko w sporcie ale także i w infrastrukturze. Głos zabrała także p. Wójt Gminy Zofia Kosno, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w działalność sportową, obiecując dalszą pomoc w rozwoju sportu między innymi poprzez utrzymywanie klas sportowych i wsparcie finansowe.

Dyrektorzy szkół przedstawili informacje z działalności statutowej szkół oraz codziennej bieżącej pracy z młodzieżą.

       
   

50-lecie par małżeńskich

Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb p. Zofii Kosno w dniu 12 lipca 2009r. zorganizowany został uroczysty jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 18 par z terenu gminy Jastrząb.

W kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu celebrowana była Msza Św. przez ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego proboszcza tutejszej parafii w intencji jubilatów. Następnie w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbyło się spotkanie władz gminnych z jubilatami (jubilaci ugoszczeni zostali obiadem w czasie którego wykazali swoją radość i zadowolenie).

W dalszej kolejności zorganizowano oficjalną część uroczystości.

Wójt Gminy Jastrząb p. Zofia Kosno serdecznie powitała jubilatów oraz zaproszonych gości w osobach:

- ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego Proboszcza Parafii Jastrząb,

- ks. prałata Tadeusza Lizińczyka,

- Mariana Kosno – V-ce Przewodniczącego Rady Gminy,

- Jana Gulę – Sekretarza Gminy,

- Joannę Lech – Kierownika Oddziału Stowarzyszenia „ALTUM”,

- Annę Matuszkiewicz – inspektora Urzędu Stanu Cywilnego.

Dostojnym jubilatom p. Wójt złożyła życzenia i wręczyła w imieniu Prezydenta RP przyznane medale dla n/w małżonków:

1. Zygmuntowi i Stanisławie Sasalom z Jastrzębia,

2. Stanisławowi i Krystynie Adamczykom z Lipienic Górnych,

3. Janowi i Zofii Parszewskim z Orłowa,

4. Stanisławowi i Janinie Bochniakom z Jastrzębia,

5. Wiesławowi i Marcie Guślińskim z Śmiłowa,

6. Aleksemu i Elżbiecie Lechom z Lipienic Górnych,

7. Janowi i Zofii Arakom z Woli Lipienieckiej Dużej,

8. Henrykowi i Ewie Klochom z Lipienic Dolnych,

9. Marianowi i Alinie Kucfirom z Śmiłowa,

10. Edwardowi i Janinie Figarskim z Lipienic Dolnych,

11. Ryszardowi i Halinie Soleckim z Gąsaw Plebańskich,

12. Julianowi i Władysławie Parszewskim z Gąsaw Rządowych,

13. Edwardowi i Janinie Sodlom z Gąsaw Rządowych,

14. Aleksandrowi i Aleksandrze Korbom z Gąsaw Plebańskich,

15. Eugeniuszowi i Joannie Sasalom z Orłowa,

16. Czesławowi i Marii Stopom z Jastrzębia,

17. Janowi i Halinie Walkiewiczom z Jastrzębia,

18. Józefowi i Irenie Rutkowskim z Gąsaw Rządowych.

Dla jubilatów przygotowany został występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Zespołu Folklorystycznego „Wolanki” z Woli Lipienieckiej pod kierownictwem p. Henryki Chęcińskiej.

Uczestnicy koła artystycznego działającego w świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu również przygotowali program dla jubilatów.

Na twarzach zgromadzonych osób podczas tej uroczystości widać było wzruszenie i dumę z tego, że zostali tak bardzo dowartościowani przez władze Gminy.

       
   

11 listopada w Gminie Jastrząb

W 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W tym roku mija 91 lat od tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji w Jastrzębiu odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Towarzyszyły im m.in. Msza Św., złożenie kwiatów na płycie pamiątkowej oraz koncert zespołu „Pol-Orffa”.

Obchody rozpoczęto o godzinie 11.30 Mszą Św. koncelebrowaną przez ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego i ks. Dominika Tkaczyka w kościele parafialnym, podczas której wierni modlili się w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów na czele z pocztami sztandarowymi strażaków i kolejarzy udali się do pobliskiego parku, gdzie znajduje się płyta upamiętniająca odzyskanie niepodległości.

Ważnym elementem obchodów było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na płycie pamiątkowej przez przedstawicieli: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Rady Gminy, Urzędu Gminy w Jastrzębiu, jednostek OSP (z Jastrzębia, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej) oraz uczniów ze szkół z Gminy Jastrząb.

Następnie uroczystość została przeniesiona do świetlicy środowiskowej. Przygotowany przez młodzież z tutejszego gimnazjum program artystyczny o ważnych wydarzeniach związanych z datą odzyskania niepodległości był ważnym elementem tego programu. Uroczystość została uświetniona koncertem „Pol-Orffy” pod batutą Tadeusza Gogacza. Animatorki świetlicy ogłosiły wyniki konkursu „ Moja wiedza na temat Święta Niepodległości” i rozdały nagrody. Zwycięzcami zostali: Karolina Przytuła (I miejsce), Aleksandra Wilk (II miejsce) oraz Jakub Kazimierski (III miejsce). Występ zespołu „Pol-Orffa” oraz nagrody w konkursie sponsorowane były przez Lokalną Grupę Działania „Na Piaskowcu” z Szydłowca.

       
   

Festyny:

Festyn sportowo-rekreacyjny „Powitanie lata”

Z inicjatywy Wójta Gminy Zofii Kosno w dniu 21czerwca 2009r w Jastrzębiu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się festyn sportowo – rekreacyjny z elementami kultury „Świętojanki 2009 – powitanie lata” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Na festyn przybyli zaproszeni goście w osobach:

1. Piotr Szprendałowicz – V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego,

2. Bogumił Ferensztajn – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

3. Włodzimierz Górlicki – Starosta Powiatu Szydłowieckiego,

4. Barbara Wanat – Radna Rady Powiatu w Szydłowcu,

5. Elżbieta Pawlak – Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu,

6. ks. kan. Zbigniew Tuchowski – proboszcz parafii Jastrząb,

7. ks. Prałat Tadeusz Lizińczyk,

8. ks. Dominik Tkaczyk,

9. Krzysztof Dzwonek – Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

10. Andrzej Jaśkiewicz – Prezes Regionalnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu,

11. Jerzy Jurczak – p.o. Prezesa Radomskiego Związku Piłki Nożnej w Radomiu.

W festynie uczestniczyli również Radni Rady Gminy oraz dyrektorzy szkół działających na terenie Gminy Jastrząb.

Po oficjalnym otwarciu festynu przez Wójta Gminy Zofię Kosno nastąpiło poświęcenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu przez ks. Kan. Zbigniewa Tuchowskiego proboszcza parafii Jastrząb.

Następnie zabrał głos Marian Kosno Prezes Stowarzyszenia „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” , który przedstawił wyniki konkursu „ Mój Ogród Wizytówką Gminy Jastrząb” zorganizowanego z jego inicjatywy.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Barbara Tarka,

2. Bronisław Koperski,

3. Łukasz Bińkowski.

Dokonała oceny zgłoszonych ogrodów i tak:

I miejsce - Grzegorz Sasal ze Śmiłowa,

II miejsce – Zofia Gała z Gąsaw Rządowych Niw,

III miejsce – Leszek Gromek z Lipienic Górnych,

IV miejsce – Danuta Bińkowska z Nowego Dworu,

V miejsce – Krystyna Dzwonek z Gąsaw Rządowych Niw.

Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Nagrody w imieniu V-ce Marszałka Piotra Szprendałowicza wręczył Starosta Powiatu Szydłowie - ckiego Włodzimierz Górlicki .

W dalszej kolejności Jerzy Jurczak p.o. Prezesa RZPN w Radomiu wręczył odznaczenia za zasługi dla rozwoju piłki nożnej w Gminie Jastrząb dla miejscowych działaczy:

- złotą odznakę związku otrzymali: Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb, Wojciech Warso – Prezes KS Jastrząb,

- srebrnymi odznakami uhonorowano: Sylwestra Mindę, Sławomira Sorsę, Rafała Olbromskiego,

- brązowymi odznakami wyróżniono: Ireneusza Matyszczaka, Arkadiusza Kowalczyka, Sławomira Sadzę, Kamila Odorowskiego oraz Jana Gulę.

W programie festynu oczywiście nie mogło zabraknąć imprez sportowych. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla miłośników sportu. Od godz. 900 na boiskach nad zalewem zawody rozpoczęli siatkarze rozgrywając regionalny turniej piłki siatkowej plażowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Kibicom zaprezentowali się zawodnicy z Radomia, Skarżyska, Szydłowca, Wierzbicy, a także oczywiście z Jastrzębia i terenu naszej Gminy. Pary które stanęły na podium zostały nagrodzone pucharami i dyplomami. Przygotowana została także statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju, którą wręczył Prezes TKKF Jastrząb.

W godzinach popołudniowych na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji uczestnicy festynu mogli spróbować swoich sił w konkurencjach biegowych na dystansach: 100m, 200m, 300m. Pierwsze trzy osoby z każdego biegu otrzymały medale i dyplomy.

W następnej kolejności przeprowadzony został turniej rodzinny. Drużyny 3-osobowe rywalizowały w następujących konkurencjach (rzut lotką do tarczy, rzut ringiem do celu, strzał do bramki – unihokej). Najlepsze trzy rodziny otrzymały okazałe puchary i dyplomy.

Po zmaganiach rodzinnych przyszedł czas, aby sprawdzić sprawność fizyczną naszych władz Samorządowych. W tej konkurencji skład drużyny stanowili: radny, sołtys i mieszkaniec danej miejscowości. Pierwsze trzy drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami.

Wszystkie konkurencje sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, odbyły się w miłej i sportowej atmosferze.

Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymali puchary i nagrody, które osobiście wręczyła Wójt Gminy Jastrząb – P. Zofia Kosno.

Sponsorami nagród byli:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

2. Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Radkom” w Radomiu.

Podczas festynu dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się konkurs ekologiczny prowadzony w sposób profesjonalny przez Panią Katarzynę Janik z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Radkom” z Radomia.

Blok imprez artystyczno - rozrywkowych rozpoczęto wspaniałym programem artystycznym przygotowanym przez dzieci ze szkół podstawowych z miejscowości: Śmiłów, Nowy Dwór, Wola Lipieniecka, Gąsawy Rządowe oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum (ZSP w Jastrzębiu).

Główną atrakcją tego bloku był występ Jana Wojdaka lidera zespołu „Wawele” z Krakowa. Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem wysłuchała ich bogatego programu artystycznego.

Ponadto zespół „TSK” ze Skarżyska – Kam. dał popis swoich możliwości wokalno - muzycznych wciągając do zabawy uczestników festynu. Na zakończenie bloku rozrywkowego wystąpił piosenkarz z Serbii Sasha Popaz.

W czasie festynu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zorganizował punkt pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziom glukozy we krwi, jak również sprawował opiekę medyczną nad całością festynu.

Za organizację festynu odpowiedzialni byli:

- Urząd Gminy w Jastrzębiu,

- Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb”,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu,

- Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu,

- Towarzystwo Krzewienia i Kultury Fizycznej w Jastrzębiu,

Mimo nie najlepszej pogody obszerny program festynu sprawił, że na imprezie pojawiło się wiele osób z terenu naszej gminy, a także z gmin sąsiednich. Impreza była bardzo udana.

       
   

Festyn „Dni Jastrzębia”

Festyn rodzinny „Dni Jastrzębia 2009” zorganizowano po raz drugi przy współpracy z Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela.

Impreza zaplanowana była na dwa dni. Odbywała się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji i na boiskach do piłki plażowej. Jednak z powodu obfitych opadów deszczu w dniu 5.09.2009r. niemożliwe okazało się zorganizowanie przewidzianych wcześniej imprez sportowych. Zostały one przeniesione na inny termin.

W czasie imprezy przygotowanej przez Urząd Gminy w Jastrzębiu i Parafię Rzymsko-Katolicką w Jastrzębiu, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, TKKF „Jastrząb” oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Szydłowiec miało miejsce wiele atrakcji. Przygotowana została wspaniała wystawa płodów rolnych rolników z Gminy Jastrząb a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zorganizował punkt pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi.

„Dni Jastrzębia 2009” rozpoczęto w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu Mszą Św. dziękczynną za zbiory, którą koncelebrowało 3 księży pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Lizińczyka. Mieszkańcy trzynastu sołectw gminy Jastrząb oraz sołectwa Bieszków Górny (gmina Mirów) przynieśli do kościoła wspaniale wykonane wieńce dożynkowe. Funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Lilla Grzyb z Lipienic Dolnych oraz Pan Jan Jakub Orlicki z Kolonii Kuźnia. Nabożeństwo zostało uświetnione grą Miejskiej Orkiestry Dętej z Suchedniowa. Obecni również byli strażacy z trzech jednostek OSP z gminy Jastrząb łącznie z pocztami sztandarowymi. W uroczystości udział wziął także poczet sztandarowy kolejarzy.

Świadkami doniosłej uroczystości byli licznie zgromadzeni wierni, rolnicy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście.

Po Mszy Św. orkiestra dęta poprowadziła ulicami Jastrzębia korowód dożynkowy w asyście strażaków na stadion przy Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Po przybyciu na miejsce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu Pan Krzysztof Dzwonek poprosił orkiestrę o odegranie hymnu państwowego, następnie poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Jastrząb Panią Zofię Kosno, która powitała zaproszonych gości i zebranych mieszkańców. Wśród gości zaproszonych byli m. in.

 • Poseł na Sejm RP – Marzena Wróbel,
 • V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego – Piotr Szprendałowicz,
 • Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego: Bogumił Ferensztajn,
 • Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki,
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu –Dariusz Stąpor,
 • Radna Rady Powiatu – Barbara Wanat,
 • Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – Adolf Krzemiński,
 • V-ce Prezes Mazowieckiego TKKF – Andrzej Jaśkiewicz,
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu – Elżbieta Pawlak,
 • Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – Artur Wiśniewski,
 • Kierownik Referatu Potrolowo-Interwencyjnego Powiatowej Komendy Policji w Szydłowcu – Aspirant sztabowy Zbigniew Sobierajski,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Radom – Czesław Kwiecień,
 • Proboszcz Parafii Jastrząb – ks. kan. Zbigniew Tuchowski,
 • Ks. Prałat – Tadeusz Lizińczyk,
 • Proboszcz Parafii Gąsawy Rządowe – ks. Janusz Krupa,
 • Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych w Szydłowcu – Natalia Mikulska,
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Szydłowcu – Grażyna Włoskiewicz,
 • Kierownik SP ZOZ w Jastrzębiu – Małgorzata Szczodry,
 • Prezes Zarządu Gminnego OSP w Jastrzębiu – Waldemar Figarski,
 • Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – Jadwiga Podsiadły,
 • Prezes Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” – Kazimierz Nędzka.
 • Następnie Starosta i Starościna Dożynek wręczyli gospodarzowi Wójtowi Gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Później gospodarz dożynek wspólnie ze Starościną i Starostą oraz Przewodniczącym Rady Gminy częstowali chlebem zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy Jastrząb.

  Następnie w sposób uroczysty zostały wręczone medale „Zasłużony dla Gminy Jastrząb” dla następujących osób:

  1. P. Andrzej Jaśkiewicz,

  2. P. Tadeusz Bińkowski.

  Medale wręczał P. Marian Kosno – Prezes Stowarzyszenia „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” wraz z P. Pawłem Tarabaszem – Sekretarzem Stowarzyszenia „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb”.

  Najlepsi rolnicy z Gminy Jastrząb otrzymali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe od Wójta Gminy P. Zofii Kosno. Byli to:

  1. P. Lilla Grzyb (Lipienice Dolne),

  2. P. Jan Jakub Orlicki (Kolonia Kuźnia),

  3. P. Henryka Chęcińska (Wola Lipieniecka Mała),

  4. P. Bogusława Parszewska (Śmiłów),

  5. P. Wacław Figarski (Gąsawy Rządowe Niwy),

  6. P. Łukasz Bińkowski (Nowy Dwór),

  7. P. Wiesław Niewadzisz (Kolonia Kuźnia),

  8. P. Tomasz Tomczyk (Kolonia Kuźnia),

  9. P. Łukasz Kowalczyk (Nowy Dwór),

  10. P. Piotr Wiatrak (Lipienice Dolne).

  W konkursie „Wiedzy o Gminie Jastrząb” rozstrzygniętym podczas festynu I miejsce zajęła Aneta Parszewska, II Martyna Chrzanowska, III Kamila Kazimierska, IV Patrycja Tarabasz – finaliści otrzymali nagrody od P. Wójt.

  „Dni Jastrzębia” zorganizowane zostały pod honorowym patronatem P. Piotra Szprendałowicza Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

  Impreza finansowana była z Funduszy Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” Szydłowiec oraz Regionalnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu.

  Blok imprez rozrywkowych rozpoczął występ znanego satyryka ukrywającego się pod pseudonimem artystycznym „Pigwa Show”. W dalszej kolejności wystąpił zespół cygański „Lisa & Gipsy Girls”. Nie zabrakło również muzyki regionalnej w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej oraz zespołu „Mirowianki” z gminy Mirów. Głównym punktem w programie był występ zespołu Babylon, przed którym jako saport wystąpił znany lokalnej publiczności zespół „TSK”. Licznie zgromadzona publiczność podczas koncertu bawiła się znakomicie.

  Festyn zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni.

  Na podkreślenie zasługuje bardzo ważny element „Dni Jastrzębia” czyli przygotowanie kilku rodzajów potraw regionalnych, którymi częstowano wszystkich uczestników nieodpłatnie. Potrawy wszystkim smakowały i nie zabrakło ich do końca imprezy. Były to: pierogi z mięsem i kapustą, kapusta z grochem, chleb pieczony domowym sposobem ze smalcem z mięsem i skwarkami oraz ogórek kiszony.

  „Dni Jastrzębia” z pewnością na długo zostaną zapamiętane nie tylko jako udana zabawa, ale także jako przykład dobrej organizacji oraz propagowania regionalnego folkloru.

   

         
     

   

   

   

   

   

   

   

  Festyn rodzinny w ZSP Jastrząb

  W dniu 31.06.2009r. w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu został zorganizowany festyn rodzinny, którego gospodarzami byli: P. dyr Zbigniew Sarnat i P. Katarzyna Owczarek. Z powodu kapryśnej pogody impreza odbyła się w murach szkoły. Oprócz mieszkańców gminy Jastrząb na festynie można było również spotkać osoby z ościennych gmin. Gośćmi festynu byli miedzy innymi:

  1. P. Piotr Szprendałowicz – Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

  2. P. Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki,

  3. P. Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb,

  4. P. Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb,

  5. Ks. prałat Tadeusz Lizińczyk,

  6. Ks. proboszcz Zbigniew Tuchowski,

  7. Ks. prefekt Dominik Tkaczyk.

  Podczas festynu uczestnicy mogli podziwiać m.in. pokazy tańca klasycznego i nowoczesnego w wykonaniu grupy z Szydłowca i Wierzbicy, występy zespołu folklorystycznego „Wolanki”. Nie zabrakło także konkursów dla najmłodszych i dla całych rodzin. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz beat-boxingu w wykonaniu Artura Stefaniaka – absolwenta ZSP w Jastrzębiu. Ponadto odbyły się zawody w rzucie balem, pokazy psów policyjnych, znakowanie rowerów, a także egzamin na kartę motorowerową. Na parterze szkoły na gości czekały stoiska z ciastami, grill, gofry, lody, wiejski stół oraz antykwariat.

  Każdy uczestnik festynu mógł nabyć los w loterii fantowej. Nabywcy losów brali udział w losowaniu czterech nagród głównych: roweru, obrazu olejnego, kompletu pościeli oraz biletów do radomskiego kina Helios. Nad całością imprezy czuwali wyznaczeni nauczyciele oraz rodzice dzieci i młodzież uczęszczającą do ZSP w Jastrzębiu.

  Festyn rodzinny w PSP Gąsawy Rządowe

  Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych po raz drugi zorganizowała Festyn Rodzinny. Odbył się on w piękny słoneczny niedzielny dzień - 27 września 2009 roku.

  Zjawiło się na nim wiele osób z władzami naszej gminy na czele. Byli to: P. Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki, P. Wójt - Zofia Kosno z mężem, P. Sekretarz - Jan Gula z żoną i P. Skarbnik - Barbara Domagała z mężem. Po uroczystym rozpoczęciu i powitaniu gości przez Dyrektor Agnieszkę Sarnat rozpoczęła się zabawa. Przez 2 godziny trwały występy uczniów i zespołów. Po występie artystycznym młodzieży ze szkoły odbył się pokaz sekcji zapaśniczej P. B. Kabały ze Skarżyska Kamiennej. Na ludową nutę zaprezentowały się zespoły: „Gąsawianki”, „Wolanki”, „Rogowianki”, „Mirowianki”. Ogólny dochód z festynu wyniósł 4928 zł., który przeznaczono na potrzeby szkoły.

  OCHOTNICZE STRAŻE

  POŻARNE

  OCHRONA ZDROWIA

  Coroczne opłatkowe spotkanie strażaków z gminy Jastrząb

  Z inicjatywy Zarządu Gminnego OSP Jastrząb w dniu 10 stycznia 2009r. w remizie strażackiej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie opłatkowe. W uroczystości uczestniczyło 60 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Jastrzębia, Nowego Dworu oraz Woli Lipienieckiej.

  W spotkaniu tym uczestniczyli także zaproszeni goście, a mianowicie:

  1. Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb,

  2. Aleksy Sasin – Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu,

  3. Artur Wiśniewski – dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

  4. ks. prałat Tadeusz Lizińczyk, ks. kan. Proboszcz Zbigniew Tuchowski, ks. Dominik Tkaczyk,

  5. Marian Kosno – v-ce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

  6. Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb.

  Spotkanie rozpoczął Prezes Gminnego Zarządu OSP Waldemar Figarski, który w imieniu Zarządu Gminnego oraz własnym powitał zaproszonych gości.

  Następnie proboszcz parafii Jastrząb ks. kanonik Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom.

  W dalszej kolejności zabrała głos Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno , która przy okazji tej uroczystości w kilku zdaniach podsumowała miniony rok. Podkreśliła, że jest zadowolona ponieważ wszystkie 3 jednostki wzbogaciły się o nowy sprzęt. Życzyła strażakom dalszej współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania. Podziękowała druhom za opiekę nad dobrem wspólnym w naszej Gminie. Przekazała życzenia noworoczne wszystkim zebranym i ich Rodzinom. Z cała odpowiedzialnością poinformowała, że zabiegać będzie o dalszy aktywny rozwój wszystkich 3-ech jednostek.

  Strażacy oraz goście zaproszeni przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.

  Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej i miłej atmosferze przy śpiewie znanych kolęd. Poczęstunek przygotowany przez organizatorów był wyśmienity.

         
     

   

  Pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP Wola Lipieniecka z okazji Dnia Dziecka

  Z okazji Dnia Dziecka jednostka OSP Wola Lipieniecka zorganizowała pokaz możliwości nowego samochodu gaśniczego marki VOLVO FL614 GBA 2/27 pozyskanego w ubiegłym roku.

  Do tego roku jednostka posiadała samochód marki STAR 25 z 1964 roku.

  Najwięcej frajdy sprawiła zabawa i zapoznanie dzieci i młodzieży ze specyfiką służby strażaka, prezentacja sprzętu, w jaki wyposażona jest jednostka oraz prowadzenie pogadanek profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

  Kończąc pokaz druhowie z OSP Wola Lipieniecka przeprowadzili konkurs z wiedzy pożarniczej i historii jednostki z symbolicznymi nagrodami. Okazało się, że dzieci dobrze orientują się jak postępować w chwili zagrożenia utraty życia lub zdrowia.

  45 – lecie OSP w Nowym Dworze

  W dniu 2 sierpnia 2009r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze obchodzili jubileusz 45 – lecia powstania jednostki.

  Uroczystości rozpoczęły się znakomitym zaprezentowaniem się strażaków w trakcie przemarszu kolumny z licznymi pocztami sztandarowymi z innych jednostek OSP sprzed budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na plac, gdzie znajduje się remiza. W czasie przemarszu asystowała im orkiestra dęta z Suchedniowa. Na placu obok remizy odprawiona została koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego proboszcza parafii Jastrząb i ks. dr Alberta Warso.

  Po zakończeniu Mszy św. w sposób uroczysty, przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

  W uroczystościach uczestniczyli:

  - Zbigniew Gołąbek – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych,

  - Marta Michalska w zastępstwie Piotra Szprendałowicza - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego,

  - Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki,

  - Barbara Wanat – Radna Rady Powiatu w Szydłowcu,

  - Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb,

  - Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb,

  - Krzysztof Dzwonek – Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

  - Marian Kosno – V-ce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

  - Dariusz Pytlak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

  - Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału OSP w Szydłowcu,

  - Ks. prałat Tadeusz Lizińczyk,

  - Ks. kan. Zbigniew Tuchowski – Proboszcz Parafii Jastrząb,

  - Ks. dr Albert Warso,

  - Ks. Dominik Tkaczyk,

  - Paweł Kosno – Komendant Gminny OSP w Jastrzębiu.

  Druh Komendant Waldemar Figarski przedstawił historię powstania jednostki oraz jej osiągnięcia i sukcesy. Podziękował Wójt p. Zofii Kosno za bardzo duże zaangażowanie i osobistą pomoc w uzyskaniu środków na zakup sprzętu bojowego dla jednostki.

  Bardzo ważną częścią uroczystości była dekoracja sztandaru jednostki Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji tej dokonał Zbigniew Gołąbek V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP.

  W dalszej części było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP - Zbigniewa Gołąbka, Starosty Szydłowieckiego -Włodzimierza Górlickiego, Wójta Gminy Jastrząb - Zofię Kosno, Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztofa Dzwonka, Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu - Dariusza Pytlaka oraz Prezesa Oddziału OSP w Szydłowcu - Aleksego Sasina

  Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego za Zasługi dla Pożarnictwazostali odznaczeni następujący strażacy:

  „ ZŁOTYM MEDALEM” „SREBRNYM MEDALEM”

 • dh Jan Makowski. 1. dh Paweł Rokita.
 • dh Leonard Malinowski. 2. dh Tomasz Wakuła.
 • dh Paweł Grzmil. 3. dh Robert Figarski.
 • dh Edward Zawadzki. 4. dh Zdzisław Wakuła.
 • „BRĄZOWYM MEDALEM”

  1. dh Łukasz Wakuła.

  2. dh Łukasz Bińkowski.

  3. dh Paweł Bińkowski.

  4. dh Krzysztof Pietras.

  5. dh Eugeniusz Walasik.

  6. dh Teodor Długosz.

  7. dh Zbigniew Kowalski.

  8. dh Bartłomiej Król.

  9. dh Mieczysław Olbromski.

  10. dh Krzysztof Solecki.

  Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Szydłowcu Odznaką Strażaka Wzorowego zostali wyróżnieni:

  1. dh Marek Makowski.

  2. dh Maciej Krupa.

  3. dh Marcin Malinowski.

  4. dh Leszek Kosno.

  5. dh Daniel Gromek.

  6. dh Jakub Czerwiak.

  7. dh Jacek Kosno.

  8. dh Jacek Grzybowski.

  Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego w Jastrzębiu za długoletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej została nadana odznaka 45 – lecia, którą otrzymali:

  1. dh Stefan Kowalski

  2. dh Edward Tarabasz

  3. dh Julian Ziółko

  4. dh Mieczysław Kramarski

  Dyplomem za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Szydłowieckiej przyznanym przez Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka zostali uhonorowani:

  1. Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb

  2. Waldemar Figarski – Prezes OSP Nowy Dwór

  Wyróżnienia wręczał Zbigniew Gołąbek w asyście Starosty Szydłowieckiego, Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału OSP w Szydłowcu.

  W imieniu gości wystąpiła Wójt Gminy Jastrząb Zofia Kosno. Wyraziła strażakom swoją wdzięczność za ofiarną służbę dla społeczeństwa Gminy Jastrząb.

  W dowód uznania dla rodzin z których jest minimum trzech członków OSP w Nowym Dworze przekazała listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki Św. Floriana.

  Wyróżnienia otrzymali:

  1. Danuta i Tadeusz Bińkowscy

  2. Krystyna i Zdzisław Wakułowie

  3. Mirosława i Jan Makowscy

  Pani Wójt wręczyła również wyróżnienia dla:

  - Stefana Kowalskiego – najstarszego strażaka OSP Nowy Dwór

  - Mateusza Bińkowskiego – najmłodszego strażaka OSP Nowy Dwór

  - Waldemara Figarskiego i Piotra Kamińczaka – za bardzo duże zaangażowanie w pracy społecznej

  Przemówienia okolicznościowe wygłosili:

  - Zbigniew Gołąbek - V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP

  - Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki

  - Marta Michalska – przedstawicielka Piotra Szprendałowicza - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

  - Dariusz Pytlak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

  Wszyscy zgodnie podkreślali wielką i bezinteresowną aktywność strażaków, ich zapał i zaangażowanie przy ratowaniu tego co najcenniejsze – ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

  Ponadto wyrazili słowa uznania dla Wójta Gminy Zofii Kosno za bardzo duże zaangażowanie na rzecz poprawy gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy.

  W imieniu odznaczonych i wyróżnionych zabrał głos Waldemar Figarski, podziękował za docenienie trudnej pracy społecznej i zadeklarował dalszą wzorową pracę na rzecz macierzystej jednostki.

   


         
     


   

   

   

  Samochód dla OSP Nowy Dwór

  W dniu 29.11.2009r. w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela
  w Jastrzębiu została odprawiona uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego w intencji druhów strażaków z Gminy Jastrząb, w której uczestniczyło wielu gości: Marzena Wróbel - Poseł na Sejm RP, Piotr Szprendałowicz- V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego, Bożena Pacholczak- V-ce Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek- V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie, Bogumił Ferensztajn- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jan Bartosz - Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Marta Michalska- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Włodzimierz Górlicki- Starosta Powiatu Szydłowieckiego, Barbara Wanat- Radna Rady Powiatu Szydłowieckiego, Zofia Kosno- Wójt Gminy Jastrząb, Krzysztof Dzwonek- Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu, Marian Kosno- V-ce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu, Jan Gula- Sekretarz Gminy Jastrząb, Barbara Domagała- Skarbnik Gminy Jastrząb, Aleksy Sasin- Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu, Cezary Wanat- Przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Waldemar Figarski- Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu, Poczty Sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Jastrząb, a także strażacy z trenu Gminy oraz ich Rodziny. Po nabożeństwie strażacy wraz z zaproszonymi gośćmi przejechali do remizy strażackiej OSP w Nowym Dworze, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego marki Ford Transit o wartości 131800 zł dla OSP Nowy Dwór. Zakup samochodu sfinansowano ze środków: Województwa Mazowieckiego w kwocie 66.287 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł, Funduszu Gminnego Gminny Jastrząb w kwocie 15.513 zł. Łukasz Wakuła- Komendant OSP Nowy Dwór oraz Artur Kamińczak- kierowca OSP Nowy Dwór odebrali dokumenty i kluczyki do nowego samochodu z rąk Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno, Piotra Szprendałowicza i Bogumiła Ferensztajna. Swoje słowa uznania skierował do druhów strażaków ks. kan. Zbigniew Tuchowski, który poświecił nowy pojazd. Wójt Zofia Kosno życzyła strażakom aby samochód rzadko potrzebny był w akcji, ale żeby jak najlepiej im służył. Życzenia dla strażaków przekazała p. Poseł Marzena Wróbel. V-ce Marszałek Piotr Szprendałowicz życzył strażakom wszelkiej pomyślności w dalszej służbie i podkreślił, że zawsze mogą liczyć na pomoc koalicji Platforma - PSL. W uroczystości uczestniczyli druhowie strażacy z trzech jednostek OSP: Jastrząb, Wola Lipieniecka oraz Nowy Dwór. Uroczystość miała charakter wielkiej życzliwości i wzajemnego szacunku.

         
     


   

   

   

   

  Ochrona Zdrowia w Gminie

  Od 2007 roku prowadzona jest modernizacja istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębiu. Dzięki środkom własnym, zaciągniętemu kredytowi (już spłacony) oraz dotacji gminy zmodernizowany został gabinet zabiegowy oraz część mieszkalna w budynku, która dostosowana została do potrzeb nowych poradni.

  Remont trwał kilka miesięcy, pochłonął około 80 tys. zł. ale efekt tych działań jest bardzo wyraźny. Zmodernizowana została część kartoteki poradni i punkt szczepień.

  SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 4.653 pacjentów – mieszkańców Gminy Jastrząb.

  W 2008 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu

  udzielonych zostało 16.607 porad.

  W tym :

  Nazwa porady

  Ośrodek Zdrowia

  w Jastrzębiu

  Ośrodek Zdrowia

  w Gąsawach Rządowych

  Porady wykonane łącznie

  Porady internistyczne

  w tym : wizyty dom.

  9.948

  2876

  12.824

  161

  22

  183

  Porady pediatryczne

  2.967

  816

  3783

  - dzieci chore

  2.343

  580

  2923

  - dzieci zdrowe

  624

  236

  860

  w tym : wizyty dom.

  33

  8

  41

  Razem

  12.915

  3.692

  16.607

  - zrealizowane badania diagnostyczne.

  - laboratorium - 5.853 badań

  - badania RTG - 202 -„-

  - badania USG - 55 - „-

  - badania EKG - 609 - „-

  Z usług pielęgniarskich i położnej w poradni i w terenie skorzystało : 5.132 pacjentów

  w tym :

  Nazwa usługi

  Ośrodek Zdrowia

  w Jastrzębiu

  Ośrodek Zdrowia

  Gąsawy Rządowe

  Zabiegi wykonane łącznie

  Usługi: pielęgniarki

  Położnej

  6.553

  2.145

  8.698

         

  W tym:

  - w gabinecie – zabiegi

  5.780

  1.980

  7.760

  - w domu chorego:

  773

  165

  938

  Razem

  13.106

  4.290

  17.396

  Po modernizacji Ośrodka zdrowia powstały następujące poradnie:

  1. kardiologiczna,

  2. chirurgiczna,

  3. ginekologiczna.

  Dla poprawienia funkcjonalności Ośrodka Zdrowia skomputeryzowano oraz wprowadzono rejestrację godzinową pacjentów. W Ośrodku Zdrowia w Jastrzębiu funkcjonuje także gabinet stomatologiczny, który obsługiwany jest w ramach kontraktu z NFZ – tem, przyjmuje pacjentów na leczenie jak i usługi protetyczne.

  Od kwietnia 2008r. powstał Niepubliczny ZOZ EMPATIA, który obejmuje opieką pielęgniarską długoterminową pacjentów w domach na terenie gminy Jastrząb oraz przyległych.

  NZOZ EMATIA zapowiada dłuższą współpracę, gdyż ma podpisany 3-letni kontrakt z NFZ.

  Nowy Ośrodek Zdrowia w Gąsawach Rządowych

  Na wniosek Wójta Gminy Zofii Kosno Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła uchwałę aby w Gąsawach Rządowych budować nowy Ośrodek Zdrowia. W budżecie gminy na ten cel przeznaczono kwotę 50 tys. zł. Z tych pieniędzy opracowany został projekt nowego budynku przychodni zdrowia oraz towarzyszące budowle i urządzenia infrastruktury technicznej. Wartość kosztorysowa robót to kwota 787568 zł. Koszt tego projektu wyniósł 42 tys. zł.

  Wierzymy, że uda się rozpocząć inwestycję w 2010r. To poważne wyzwanie i zadanie dla Gminy.

  Obecny budynek ZOZ w Gąsawach Rządowych od wielu lat nie spełnia standardów i chcąc aby służył mieszkańcom Gąsaw Rządowych i Bieszkowa Dolnego musi być wybudowany od podstaw.

   
   
     
   

   

  Program zdrowotny

  Na Sesji Rady Gminy w m-cu wrześniu br. na wniosek Wójta Zofii Kosno Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego” dla mieszkańców Gminy Jastrząb. Z gminnej kasy Wójt przekazała 20 tys. zł. na szczepionki przeciwko wirusowi grypy dla osób, które ukończyły 65 lat życia. Osoby te otrzymały nieodpłatnie szczepienia.

  WYDARZENIA SPORTOWE

  Liga Gminna 2009

  Z inicjatywy Prezesa TKKF Jastrząb Mariana Kosno Zarząd Stowarzyszenia zdecydował
  o przeprowadzeniu I –szej Amatorskiej Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. Za całość odpowiedzialny był Łukasz Bińkowski – Sekretarz TKKF Jastrząb.

  W rozgrywkach uczestniczyło 5 zespołów z Gminy Jastrząb, które rywalizowały ze sobą od lutego do kwietnia 2009r. W dniu 01.04.2009r Prezes TKKF wręczył puchary, dyplomy i nagrody.

  Klasyfikacja końcowa:

  I miejsce – Gąsawy Rządowe Niwy
  II miejsce – TKKF Jastrząb
  III miejsce – UG Jastrząb
  IV miejsce – KS Jastrząb
  V miejsce – OSP Nowy Dwór

   

  VII Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej

  W Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się VII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej mężczyzn. Organizatorem był TKKF Jastrząb przy współpracy Urzędu Gminy. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała P. Wójt Zofia Kosno w obecności zarządu TKKF i dyrektora szkoły. W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak:

  I miejsce – Gimnazjum Publiczne Jastrząb,

  II miejsce – TKKF Jastrząb,

  III miejsce – KS Jastrząb.

  Sędziowie ocenili zawodników i tak postanowiono uhonorować statuetkami:

  - najlepszego rozgrywającego siatkarza: został nim Sasal Hubert,

  - najwszechstronniejszego siatkarza: okazał się Figarski Mateusz.

         
     

  Spartakiada zimowa 2009

  Po raz szósty w gminie Jastrząb organizowane były imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W tym roku organizatorami tych imprez byli:

  1. Wójt Gminy Jastrząb – mgr Zofia Kosno,

  2. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”,

  3. Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb”.

  4. Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

  Harmonogram spartakiady:

  a) I Spartakiada Szkół Podstawowych w dniu 21-22.01.2009r.

  b) Imprezy dla gimnazjalistów w dniu 23.01.2009r.

  Otwarcia Spartakiady dokonała p. Wójt w obecności przedstawicieli Zarządu Stowarzyszeń oraz dyrektorów szkół. W wyniku sportowej rywalizacji punktacja przedstawia się następująco:

  Piłka siatkowa dziewcząt:

  1. I miejsce PSP Jastrząb w składzie: Patrycja Nowak, Karolina Karpeta, Aleksandra Kozera, Dominika Warso,

  2. II miejsce PSP Jastrząb,

  3. III miejsce PSP Nowy Dwór.

  Piłka siatkowa chłopców:

  1. I miejsce PSP Wola Lipieniecka w składzie: Bartosz Figarski, Karol Lis, Mateusz Chrzanowski,

  2. II miejsce PSP Nowy Dwór,

  3. III miejsce PSP Gąsawy Rządowe.

  Tenis stołowy dziewcząt:

  1. I miejsce Izabela Popek – PSP Nowy Dwór,

  2. II miejsce Kamila Golińska – PSP Gąsawy Rządowe,

  3. III miejsce Patrycja Nowak – PSP Jastrząb.

  Tenis stołowy chłopców:

  1. I miejsce Przemysław Kosno – PSP Jastrząb,

  2. II miejsce Kornel Kaluga – PSP Nowy Dwór,

  3. III miejsce Jakub Kazimierski – PSP Jastrząb.

  Piłka nożna chłopców:

  1. I miejsce PSP Nowy Dwór w składzie: Kornel Kaluga, Paweł Walasik, Kamil Matysiak, Jakub Gromek, Tomek Walasik.

  2. II miejsce PSP Wola Lipieniecka,

  3. III miejsce PSP Gąsawy Rządowe.

  Warcaby:

  1. I miejsce: Bartłomiej Smyk – PSP Gąsawy Rządowe,

  2. II miejsce: Przemysław Kosno – PSP Jastrząb,

  3. III miejsce: Marta Kowalczyk – PSP Nowy Dwór.

  Klasyfikacja końcowa I Spartakiady Zimowej;

  1. PSP Nowy Dwór – 125 pkt,

  2. PSP Jastrząb – 105 pkt,

  3. PSP Gąsawy Rządowe – 100 pkt

  4. PSP Wola Lipieniecka – 85 pkt,

  5. PSP Śmiłów – 15 pkt.

  Halowy turniej mini piłki nożnej gimnazjalistów:

  1. Klasa IIIc w składzie: Dominik Sadza, Mateusz Warso, Łukasz Tuszyński, Patryk Dwojak, Mateusz Kozera.

  2. Klasa IIIb,

  3. Klasa IIIc.

  Zawody w darta:

  1. I miejsce – Tomasz Dąbrowski,

  2. II miejsce – Damian Maj,

  3. III miejsce – Łukasz Tuszyński.

  Nagrody ufundowane były przez Wójta Gminy Jastrząb.

  Puchary i dyplomy wręczyli zwycięzcom p. Wójt Zofia Kosno oraz p. Prezes TKKF Marian Kosno.

         
     

  Europejski Tydzień Sportu dla WSZYSTKICH

  XV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009

  W ramach Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin na terenie Gminy Jastrząb odbyły się następujące konkurencje:

  1. Turnieje:

  · plażowa piłka siatkowa,

  · piłka nożna,

  · piłka koszykowa,

  · tenis stołowy,

  · bilard,

  · piłkarzyki.

 • Festyn rodzinny.
 • Wyścig rowerowy, rajd rowerowy, rajd pieszy.
 • Aerobik, szereg gier i zabaw rekreacyjnych.
 • Mecz piłki nożnej, trening piłkarski.
 • Imprezy przebiegały w miłej i sportowej atmosferze. Było duże zainteresowanie społeczeństwa.

         
     

  Polska biega 2009

  Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb P. Zofii Kosno zorganizowano po raz drugi w dniu 11 maja 2009r. „II Gminne Biegi” w ramach akcji „Polska Biega”.

  Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w Jastrzębiu, Stowarzyszenia „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” oraz „TKKF Jastrząb”.

  W zawodach wzięło udział 385 zawodników w tym: młodzież szkolna, nauczyciele oraz przedstawiciele: Urzędu Gminy, KS „Jastrząb”, OSP Nowy Dwór.

  Na podkreślenie zasługuje fakt udziału w biegu na dystansie 3300m zawodnika z Radomia.

  Zorganizowano biegi przełajowe na dystansie 3300m i 500m:

  W kategorii dziewcząt:

  I miejsce – Dominika Golińska;

  II miejsce – Sylwia Chrzanowska;

  III miejsce – Kamila Kazimierska.

  W kategorii chłopców:

  I miejsce – Mateusz Dudziński;

  II miejsce – Łukasz Tuszyński;

  III miejsce – Konrad Witkowski.

  W biegu na 500m zwyciężyli:

  W kategorii dziewcząt:

  I miejsce – Paulina Mróz;

  II miejsce – Anna Klochowicz;

  III miejsce – Katarzyna Kobel.

  W kategorii chłopców:

  I miejsce – Szymon Kazimierski;

  II miejsce – Łukasz Gołda;

  III miejsce – Mateusz Woźniak.

  Dodatkowo zorganizowano otwarty wyścig rowerowy przełajowy na dystansie 3300m. W wyścigu wzięli udział chłopcy i dziewczęta.

  Klasyfikacja wyścigu w kategorii dziewcząt:

  I miejsce – Karolina Karpeta;

  II miejsce – Klaudia Skłodowska;

  III miejsce – Karolina Przytuła.

  Klasyfikacja wyścigu w kategorii chłopców:

  I miejsce – Tomasz Malinowski;

  II miejsce – Dominik Gołda;

  III miejsce – Łukasz Tuszyński.

  Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale i dyplomy wręczone osobiście przez Wójta Gminy P. Zofię Kosno, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy P. Mariana Kosno i sekretarza Urzędu Gminy P. Jana Gulę.

  Po zakończeniu konkurencji dla każdego zawodnika przygotowano słodki poczęstunek oraz napoje chłodzące. Organizatorzy imprezy dziękują nauczycielom szkół oraz druhom strażakom z gminy Jastrząb za sprawne przeprowadzenie zawodów.

   
   

  Turniej w Piłce Siatkowej Samorządowców

  W dniu 18 kwietnia 2009r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbył się II Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu z okazji Dnia Samorządowca. W rozgrywkach uczestniczyło w kategorii mężczyzn 4 drużyny (OSP Chlewiska, Urząd Gminy Jastrząb, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu i „Szkodniki” Szydłowiec), natomiast w kategorii kobiet 2 drużyny (Urząd Gminy Jastrząb i Starostwo Powiatowe w Szydłowcu). Po wielkiej rywalizacji w kategorii kobiet wygrała drużyna ze Starostwa Powiatowego, oraz w kategorii mężczyzn drużyna z OSP Chlewiska. Miłym akcentem było przyznanie statuetek dla najstarszego uczestnika sportowego spotkania czyli Barbary Tarki i Mariana Kosno z Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

         
     

  IV Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia "Sieraków 2009"

  W dniach 12-14 czerwca 2009 r. odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia -Sieraków 2009-. Impreza jest centralnym zlotem Ognisk TKKF. Z terenu Mazowsza dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uczestniczyło w nim 156 osób, Gminę Jastrząb reprezentowali p. Zofia Kosno Wójt Gminy oraz p. Marian Kosno Prezes TKKF Jastrząb.

  Podczas Festiwalu przeprowadzono 18 konkurencji m. inn. zawody pływackie, kręgle, zjazd rurą, dart, tenis stołowy, tenis, ergometr wioślarski, zawody wędkarskie, warcaby, szachy, łyżworolki, rzut podkową, sztafeta szwedzka, turnieje: piłki nożnej, koszykówki, koszykówki ulicznej, siatkówki, siatkówki plażowej.

  Uczestnicy choć zmęczeni, jednak zadowoleni odjeżdżali z Sierakowa obiecując sobie spotkanie za rok.

   

  Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego

  W miesiącu sierpniu z inicjatywy Wójta Gminy Zofii Kosno w świetlicy środowiskowej przeprowadzony został turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkolnej. W rozgrywkach wzięło udział 50 uczniów z ternu naszej gminy. W poszczególnych grupach miejsca zajęli:

  Klasy I – III:

  1. Maksymilian Książek,

  2. Krzysztof Kazimierski,

  3. Karolina Woźniak.

  Klasy IV – VI:

  1. Szymon Kazimierski,

  2. Jakub Kazimierski,

  3. Karolina Przytuła.

  Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone podczas obchodów „Dnia Jastrzębia 2009” w dniu 06.09.2009r.

         
   
     

   

   

   

   

   

   

   Regionalne imprezy sportowe w dniu 13.09.2009r.

  W ramach obchodów „Dni Jastrzębia 2009” w dniu 13.09.2009r. odbyły się regionalne imprezy sportowe. Rywalizacja w poszczególnych dyscyplinach przy pięknej słonecznej pogodzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

  Wyniki poszczególnych dyscyplin przedstawiają się następująco:

  I. Piłka siatkowa plażowa:

  1. I miejsce – para Sobczak Sebastian-Janek Sylwester,

  2. II miejsce – para Filipowicz Paweł-Wanat Dominik,

  3. III miejsce – para Czerwiak Jakub-Kosno Tomasz.

  Najlepszy zawodnikiem został Sobczak Sebastian.

  >II. Turniej tenisa stołowego:

  1. I miejsce – Wanat Dominik,

  2. II miejsce – Przemysław Kosno,

  3. III miejsce – Gromek Jakub.

  III. Turniej darta:

  1. I miejsce – Janek Mieczysław,

  2. II miejsce – kazimierski Szymon,

  3. III miejsce – Bińkowski Łukasz.

  Puchary i dyplomy wręczał Marian Kosno – Prezes TKKF

  Turniej piłki siatkowej z okazji Św. Niepodległości

  W dniu 22.11.2009 r. w Zespole Szkół w Jastrzębiu odbył się VI Regionalny Turniej Piłki Siatkowej który przeprowadzany jest cyklicznie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Turniej zorganizowany został przez Wójta Gminy Jastrząb i TKKF Jastrząb.

  W turnieju udział wzięło siedem drużyn:

  1. Prymus Wolanów.

  2. Grafix Radom.

  3. Kowala.

  4. Domino Jastrząb.

  5. PG Jastrząb.

  6. TKKF I.

  7. TKKF II.

  Wyniki końcowe:

  I miejsce - GRAFIX Radom.
  II miejsce - PRYMUS Wolanów.
  III miejsce – Domino Jastrząb.

  IV miejsce – Kowala.

   

  Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju został Sylwester Janek. Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary i dyplomy a najwszechstronniejszy zawodnik statuetkę i dyplom które to ufundowała P. Wójt. Przedsiębiorca z Jastrzębia P. Ireneusz Matyszczak dla 3-ech najlepszych drużyn i najlepszego zawodnika ufundował upominki, które wręczył osobiście. Turniej sędziowali nauczyciele: Konrad Korzeniowski i Michał Minda. Otwarcia i zamknięcia turnieju dokonała osobiście p. Wójt Zofia Kosno w obecności Prezesa oraz Sekretarza i Skarbnika TKKF.

  SUKCESY SPORTOWE

  A) Mazowiecki Turniej Miast i Gmin:

  Gmina Jastrząb zajęła III miejsce w grupie od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców w klasyfikacji wojewódzkiej Mazowieckiego Sportowego turnieju Miast i Gmin 2009 organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jak również X miejsce w kraju w tej grupie.

  Z tej okazji w Muzeum Sportu i Turystyki – Centrum Olimpijskie w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie Pucharów Marszałka Województwa Mazowieckiego prezydentom, burmistrzom i wójtom zwycięskich miast i gmin z terenu Mazowsza.

  Pani Wójt Gminy Jastrząb Zofia Kosno otrzymała puchar od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za zorganizowanie w Gminie Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dn. Od 26 maja do 01 czerwca 2009r.

  Dodatkowo odebrała z rąk V-ce Marszałka Waldemara Roszkiewicza podziękowanie za zaangażowanie w realizację Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009.

         
     

  B) Sport Szkolny:

  1. Regionalny Turniej Ludowych Zespołów Sportowych w piłce siatkowej – PG Jastrząb zajęło I miejsce, zespół w składzie (Bodo Rafał, Sasal Hubert, Karbarz Marcin, Ługowski Przemysław, Sadza Patryk, Czarnota Karol, Parszewski Maciej, Bąk Wojciech),

  2. Mazowieckie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych w piłce siatkowej – PG Jastrząb zajęło I miejsce w składzie (Karbarz Marcin, Bodo Rafał, Sasal Hubert, Ługowski Przemysław, Czarnota Karol, Sadza Patryk, Bąk Wojciech, Parszewski Maciej),

  3. Gimnazjada Regionalna LZS w piłce siatkowej – PB zajęło III miejsce w kategorii dziewcząt, w skaldzie (Kosno Anna, Olbromska Anna, Czarnota Klaudia, Sodel Elwira, Parszewska Aneta, Sieczka Kinga, Dreas Kornela, Golińska Kamila, Kluk Paulina, Dzik Karolina),

  4. Biegi miedzypowiatowe na 1000m – Dominika Golińska zajęła I miejsce,

  5. Biegi indywidualne chłopców na dystansie 1000m:

  - Kazimierski Szymon zajął: I miejsce w zawodach powiatowych, I miejsce w zawodach międzypowiatowych, III miejsce w zawodach wojewódzkich,

  - Walkiewicz Szymon zajął: II miejsce w zawodach powiatowych, IV miejsce w zawodach miedzypowiatowych, XX miejsce w zawodach wojewódzkich,

  - Kazimierski Jakub zajął: III miejsce w zawodach powiatowych, IX w zawodach międzypowiatowych,

  6. Biegi indywidualne dziewcząt na dystansie 800m:

  - Przytuła Karolina zajęła: II miejsce w zawodach powiatowych, XII miejsce w zawodach międzypowiatowych.

  7. Tenis stołowy – drużyna z PG Jastrząb zajęła II miejsce w powiecie, w składzie (Sodel Elwira, Parszewska Aneta),

  8. Biegi sztafetowe szkół podstawowych na dystansie 1000m, drużyna zajęła I miejsce w powiecie zajęła drużyna w składzie (Kazimierski Szymon, Gołda Łukasz, Woźniak Mateusz, Walkiewicz Szymon, Kosno Przemysław, Ziółko Patryk, Kazimierski Jakub, Dudziński Jakub, Pępczak Patryk),

  9. Czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych (drużynowo), zajęli I miejsce w powiecie to drużyna w składzie (Kazimierski Szymon, Gołda Łukasz, Woźniak Mateusz, Dudziński Jakub, Pępczak Patryk, Walkiewicz Szymon),

  10. Piłka siatkowa szkół podstawowych, III miejsce w powiecie, drużyna w składzie (Kazimierski Szymon, Woźniak Mateusz, Kosno Przemysław, Adamczyk Jakub, Gołda Łukasz, Kozak Paweł, Zagórski Patryk).

  C) Sport amatorski:

  I. Radomskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej organizuje:

  1. Amatorską ligę mężczyzn w piłce siatkowej, gdzie w I lidze występuje „Domino Jastrząb”, aktualnie zajmuje 5 miejsce na 10 drużyn tej ligi,

  2. XV edycję Grand Prix Radomia w piłce siatkowej plażowej, gdzie w finale tego turnieju para Dominik Wanat – Paweł Filipowicz zajęli II miejsce.

  II. W radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej w klasie A mężczyzn występuje Klub Sportowy

  KS Jastrząb, który na koniec sezonu jesiennego zajmuje 7 miejsce na 16 drużyn w tej grupie.

  W bieżącym roku KS Jastrząb obchodził 10-lecie swojej działalności.

         
   
     
   

                                                                                       Opracowali:

                                                                                       inż. Marian Kosno

                                                                                       mgr inż. Paweł Tarabasz

   

  PODZIĘKOWANIE

   

   Wszystkim Mieszkańcom Gminy,

   pracownikom Urzędu Gminy,

   dyrektorom, nauczycielom i młodzieży szkolnej,

   księżom, strażakom,

   przedsiębiorcom, pracownikom służby zdrowia,

   członkom stowarzyszeń

   oraz wszystkim tym, którzy przyczyniali się do

   rozwoju i promocji

   naszej Małej Ojczyzny

   bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

   

  Przewodniczący Rady Gminy
  Wójt Gminy Jastrząb
  Krzysztof Dzwonek Zofia Kosno

   

  Copyright © Gmina Jastrząb 2009
  design by prestiż.pl
  jastrzab@gmina.waw.pl